Liên hệ

Công ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Quốc Tế MHI 

Địa chỉ: 559 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Email: kinhdoanhmhi@gmail.com

Website: denchumvietnam.com.vn

HOTLINE: 0966.798.826